ATLETİZM SORUMLUSU

Deniz Korkmaz
 
Deniz KORKMAZ

ÖZGEÇMİŞ :

1977'de Kilis'te doğdum 1981'de Bursa'ya yerleştim. İlk öğrenimimi Bursa Ali Rıza Bey İlkokulunda, orta ve lise öğrenimimi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladım.

1996 Ağustos ayında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü kazandım ve eğitimimi burada tamamladım. Eğitimim sırasında sporla daha bilimsel olarak ilgilenmeye başladım. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği dalında isteğim doğrultusunda "3'lü Wingate Test sonuçlarının kısa mesafe başarı ile olan ilişkisi" başlıklı bir çalışmaya katıldım. Ayrıca spor sakatlıkları konusunda bilimsel yaklaşımlarda bulunmayı ve tedavileri konusunda çalışmalarda bulundum. Tıp Fakültesi 2. sınıf Fizyoloji ve 5. sınıf Spor Hekimliği derslerine katıldım.

1999-2000 Haziran ayında ana ihtisas dalım futbol yardımcı ihtisas dalım yüzme branşı olarak eğitimimi tamamladım. Ayrıca ihtisas dalımın futbol olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonundan B lisans Antrenörlük belgesi almaya hak kazandım.

Halen Bursa bölgesinde basketbol ve atletizm hakemliğine devam etmekteyim.