YÜZME ve KATEGORİLER

KATEGORİLER

10,11 Yaş
Minikler
12,13,14 Yaş
Yaş Grupları
15,16 Yaş
Genç-1-
17,18 Yaş
Genç-2-
19+ Yaş
Büyükler

YARIŞMALARDA HAVUZLARDA YÜZÜLEN STİLLER VE MESAFELERİ

50 Metrelik Havuz Mesafeleri
Serbest Stil Bayanlar
50m ,100m ,200m ,400m ve 800m
Serbest Stil Erkekler
50m ,100m ,200m ,400m ve 1600m
Sırtüstü
50m ,100m ve 200m
Kurbağalama
50m ,100m ve 200m
Kelebek
50m ,100m ve 200m
Ferdi Karışık
200m ve 400m
Serbest Bayrak
4x100m ve 4x200m
Karışık Bayrak
4x100m

25 Metrelik Havuz Mesafeleri
Serbest Stil Bayanlar
50m , 100m ,400m ve 800m
Serbest Stil Erkekler
50m , 100m , 400m ve 1600m
Sırtüstü
50m , 100m ,ve 200m
Kurbağalama
50m , 100m ve 200m
Kelebek
50m , 100m ve 200m
Ferdi Karışık
100m , 200m ve 400m
Serbest Bayrak
4x100m ve 4x200m
Karışık Bayrak
4x100m

Not:
Ferdi Karışık Stil Sıralaması = Kelebek, Sırt, Kurbağalama, Serbest
Karışık Bayrak Sıralaması = Sırt, Kurbağalama, Kelebek, Serbest

YÜZMEDE STANDART KIYAFET

Kullanılan Malzemeler
Yarışmalarda kullanılan malzemeler, yarışmaların giysileri (mayolar) ve son yıllarda kullanıma giren gözlüklerden oluşur.

Erkekler içten slipli ya da yarı mayo, bayanlar ise omuzdan askılı ve tek parça mayo giyerler.

Gözleri, klorlu suyun etkilerinden korumak ve suyun içinden yarışmacıların yerlerini bilmelerini sağlamak amacıyla gözlükler kullanılır. Gözlükler, göz yuvalarını acıtmamaları ve rahat kullanabilmeleri için yumuşak plastikten yapılır.

Ayrıca isteyen yarışmacılar yarış sırasında saçlarını toplayabilmek için bone (başlık) takarlar.

ALIŞTIRMA YARDIMCI ELAMANLAR

 1. YÜZME TAHTASI: İlgili dükkanlarda bulmak mümkündür. Bunun yardımıyla her yüzme stilinde bacak hareketleri çalışılabilir.

 2. PULL-BUOY: Sadece kol hareketleri çalışıldığında uylukların arka arasına konarak vücudun yüzeysel durumunu korumasına yardım eder.

 3. PALET: Halka açık yüzme havuzlarında kullanılmaz. (Yaralama Tehlikesi) Fakat her türlü ayak vuruşu gerektiren yüzme stillerinde bacak vuruşlarını öğretir ve tüm hareketlerde kol hareketleriyle koordinasyonu sağlar. Şnorkelle yüzmede vazgeçilmez bir aksesuardır.

 4. ÇEKME HALATI, LASTİK BAND,VS: Okulda hareket ve kuvvet geliştirme faydalı gereçlerdir.

 5. KORUYUCU GÖZLÜK, BURUN KISKACI: Koruyucu gözlükler gözde klorlu sudan mütevellit oluşacak tahribatı önler. Daha serbest hareket kabiliyeti verir ve partneri gözleme yardımcı olur. Burun kıskacı sırtüstü yüzmede (ve dönüşlerde) suyun buruna kaçmasını önler.

 6. EL PALETİ(KÜREKCİK): Her türlü yüzme stilinde kolların direncini artırır. Kol kuvvetini artırır.

İLGİLİ TEKNİK TERİMLER:

Her spor dalında Teori ve Pratikte belli bir lisan (dil) kullanılır. Bu hızlı ve açık bir anlaşmayı sağlar. (kolaylaştırır) Aşağıdaki terimler sitemizin yüzme bölümünde pek çok sefer kullanılmıştır.

DAYANIKLILIK: Uzun süreli zorlamalarda direnç kabiliyeti sağlam sıhhatli yüzücüler bunu omuzlayabilirler. Enerji kazanmak oksijen beslenmesiyle olur.

GÖZLEM: Tesadüfi olarak anlamak yerine dikkat planlı olarak bir hareket yönünde teçhiz edilir. Kendini gözlem yüzmede mutlaka yapılmak zorundadır. Portrenin yüzücüyü gözlem genellikle doğru değildir. Çünkü su altında yüzme hareketleri bozuk bir şekilde gözlenir.

HAREKETLİLİK: Geniş bir hareket kapsamı oluşturma kabiliyeti.

HAREKET KAREKTERİSTİĞİ: Sporda kullanılan gözlenebilir küçük işaretler.

HAREKET RİTMİ: Her sportif hareket belli bir zaman birimi içinde cereyan eder. Gözlemci ve yüzücü bu ritmi karakteristik bir değişim olan adalelerin gevşeyip-sertleşmesi esnasında anlar.

HAREKETİN MUHTEVİYATI: Her sportif hareket belli bir zamanda, belli bir amaca hizmet ederek belli bir tarzla bir yerde ve zamanla cereyan eder. Yüzme hareketleri de belli safhalar gösterirler ve 2 safhada incelenirler. Bunlardan birincisi hazırlık diğeri uygulama safhalardır. (çekme-itme)

HAREKETİN TASAVVURU: Bir hareketin düşünülmesine resim dizileri ve filmlerle yardımcı olunmalıdır.

SÜRE METODU: Bu metodu başlatmak için yüzmenin zorluklarına sabır göstermek gerekir. Yüzme hareketleri bu yüzden azdan çoğa doğru yönlendirmeyle yapılmalıdır.

ISINMA: Çalışmalara başlamadan önce kan dolaşımını düzenlemek ve eklemlerin oynaklığını artırmak için yapılır.

DETAY (BİR HAREKETİN) FORM: Hareketler doğrulukla yapılması gereken bir ince detay çerçevesinde olur.

KAYMA ALIŞTIRMASI: Suya alışma hareketleri de dahil yüzme hareketlerine bir ön hazırlık olup önemli bir alıştırma grubudur.

KABA FORM: (Bir hareketin) Hareketin ana hatlarıyla tamamlanması.

İNFORMASYON: Yenilikler üstüne haberler . Konuşma (sporla ilgili) Tatbikat, Film, Çizim v.b.

İNTERVAL METOD: Bu metodun amacı dayanıklılığı artırmaktır. Gittikçe artan yükleme ve az dinleme zamanı ana hatlarıdır.

YÜZME STİLİ: Yüzme yarışlarında bu stiller şöyle adlandırılır.

Kraul yüzme (Serbest stilde)
Kurbağalama
Sırtüstü yüzme (sırtüstü kraul yüzme)
Kelebek Stil
Karışık Stil

YÜZME DURUMU: Sık olarak yüzme stili ile eş anlamda kullanılır. Fakat aslında suya yönelmiş vücut tarafını gösterir. Duruma göre; Sırt veya göğüs.

SPORTİF STİL: Bir sporcunun uygulamada belli bir sportif teknik kullanması.

TEKNİK (YÜZME TEKNİĞİ): Usule göre sportif bir hareket mekanik kanunlarında olduğu gibi hareketin amacına göre yönlendirilir.

KONDİSYON (SAĞLAMLIK): Kondisyon sadece fiziksel güç faktörleri olan, dayanıklılık, kuvvet, hız ve hareketliliği kapsamaz. Bunlardan, irade gücü, heves, ruh hali ve atılganlık gibi faktörlerinde göz önünde tutulması gerekir.

KOORDİNASYON (HAREKETTE KOORDİNASYON): Tüm hareketler bir amaç ve hedef için teçhiz edilmelidir.

KUVVET: Adaleler yardımıyla direnci yok etmek kabiliyeti. Yüzücünün halterciler gibi Max. Kuvvetini kullanmaya ihtiyacı yoktur. Yüzücü için uygun olan kuvvetinin dayanıklılığıdır.

ÖĞRENMEK (SÜRATLE ÖĞRENMEK): Hareketlerin pratikliği ve becerililik ile ilgili yenilikler.

SPORTİF ANTREMAN: Kondisyonu yükselten tekniği geliştiren,spor için kişiyi hazırlayan çalışmaların tümüdür.

ALIŞTIRMA FORMLARI: Bu formlar sayesinde hareketler öğrenilir,alıştırılır ve her zaman bir amaç doğrultusunda yönlendirilir. Bunlar alıştırmanın zorluluğuna ve karışıklılığına göre sıraya konur.

Yüzme Stilleri

TEKNİK SERBEST YÜZME (Kraul)

Yüzme sporunda en önemli dallardan biridir. Serbest stilde yarışmacılara diledikleri stilde yüzme serbestisi tanınmıştır. Yalnız karışık ferdi ve bayrak yarışlarında yarışmacıların kelebek, kurbağalama ve sırtüstünden başka bir stilde yüzmeleri mecburiyeti vardır. Bu stildeki dönüşlerde, yüzücü duvara vücudunun herhangi bir kısmıyla dokunma hakkına sahiptir, elle dokunmak mecburiyeti yoktur. Dünyanın her yanında yarışmacılar serbest stilde kraul stiliyle yüzmeyi tercih ederler. 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre ve 1500 metre gibi mesafeleri kapsar.

Tarihinin günümüzden 5000 yıl öncesine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Londra'daki British Museum'da bulunan bir röliyefte Uygur Türkleri'nin Orta Asya nehirlerinde Kraula pek yakın stilde yüzdükleri görülmektedir. Yüzme dünyasına 1900 yıllarında Avusturalya ve Hawai'den geldiği bilinir. 1906'dan itibaren Amerika'da da bu stilin tatbikatına başlandığı görülür.

Bu stilde yüzücü, su yüzeyine paralel ve yüzükoyun durumdadır. Kollarla bacaklar, münavebe ile uyumlu bir şekilde hareket ettirilir. Bacaklar,kolun bir hareketi esnasında 6 ila 8 defa hareket eder. Bu harekette iki ayak arasındaki düşey mesafe 30 santimi geçmez. Mevcut yüzme stillerinin en hızlısıdır. Yüzücü ayaklarını kürek gibi kullanmak suretiyle ilerler. Ayaklar yukarı doğru çıkış hareketi sırasında yüzücüyü ileri doğru iter. Solunum ise baş yana eğilmek suretiyle 2-3 kulaçta bir alınıp verilmek suretiyle düzenlenir.

TEKNİK
Kraul yüzme stilinde bacak hareketleri değişik anlamlar taşır. Hızlı yüzmede (50m.) veya uzun yüzmede (1500m.) gibi değişik etkileri vardır. Genelde geçerli olan izah şekli şudur: Ayaklar vücudun kafa ve kol hareketleri esnasındaki değişimlerini stabilize eder. Özellikle çocuk ve gençlerde bu hareketler kuvvetlendirilmelidir.

BACAK HAREKETLERİ
Bacak değişken olarak aşağı-yukarı hareket ederler. (1) Hafifçe aşağı doğru başlayan hareket bilinçli bir şekilde yukarıya doğru başlayan hareket bilinçli bir şekilde yukarıya doğru devam ettirilmektedir. Aşağıya harekette ilk olarak uyluklar batar (2) daha sonra hızla baldır devam eder. (3,4), su basıncı ayak bileklerini ve bacakları içeriye doğru büker. Ayak en derin noktaya eriştiğinde uyluk yukarı hareket eder ve baldır da bunu takip eder.

 1. Bacakları bisiklet çevirir gibi yapmayın. Uyluğun ön kısmı fren etkisi yapar.
 2. Ayakları süngü gibi tutmayın.
 3. Bacakları sudan mümkün olduğu kadar yukarı vurun.

KOL HAREKETLERİ
Doğru olarak yapılan teknik kol hareketleri Kraul yüzmede en önemli etkendir. Diğer hiçbir yüzme stilinde bu denli teknik hareketlerin doğru yapılması önemli değildir. Fakat bu kol hareketlerinin doğru olarak uygulanabilmesi için kuvvete ihtiyaç duyulur.

Uzun yüzme hareketleri esnasında kol kuvvetinin gelişmesi oldukça uzun süre ama halatla yapılan kondisyon hareketleri ile kuvvet hızla kazanılabilir.

SUYU YAKALAMA ÇEKME VE İTME SAFHALARI
Yüzücünün suda ileri - öne hareket yapabilmesi için önce suyu yakalama zorunluluğu vardır. (A) Bunun için parmaklar birbirine bitişir ve el düz bir kürek biçimini alır. Bütün hareket esnasında tüm kol hareketinin parmakların etli ön kısmı tarafından yönetildiği akıldan çıkarılmamalıdır.

Elin daldığı ilk nokta omuz hizasının önünden, arkaya doğru bilekten kırılmaksızın hareket eder. Omuz yüksekliğine kadar çekilmesiyle yüzücü öne hareketlenir. Bu esnada dirsekler bükülür. Omuz diz arası açı 90-100 dir. (B)

El, göğüs ve karın hizasındaki suyu ayak parmaklarının ucu doğrultusunda geri iter. (Uyluk üst hizasına dar) ( C )

HAMLE SAFHASI
Su içindeki yüklenmeden dolayı hamle sonrası kol hareketlerinin yumuşaması gereklidir. Bunun içinde kolun tekrar suya ilk girme noktasına gelmesi zaruridir. Dirsekler yukarıda olacak şekilde kollar dirsekten aşağısı ve el gevşek öne doğru atılır.(D)

Suyu itme-ileri hamle sahaları arasında kol hareketleri biri çekilirken diğeri atılacak şekilde olmalıdır. Nefes almak vücudun üst kısmı ancak aksından döndüğü zaman en kolaydır ki buna yüzme dilinde yuvarlanmak adı verilir.

KOORDİNASYON
Bacaklar ve kollar arasındaki bağlantı pek çok formda sağlanabilir.

Altı bacak vuruşu (1-6) : Burada bir "Kol siklusu" (bir sağ-sağ kol hareketi) 6 bacak vuruşu ile bağlanır. Yandaki resim serisi bu teknik varyasyonu göstermektedir.

Çift bacak vuruşu: bir "kolsiklusu" için 2 ayak vuruşunu bağlar.

Yarışlarda 6 bacak vuruşu tercih edilir. Uzun mesafelerde ise çift bacak vuruşu ile yüzülür. Bu teknik veriler vücudun enerji ekonomisi yönünden önemlidir.

Hal duruş: Bacaklar ve kollar vücuda ileri-öne hareket verdiği esnada yüzücü suda iyi durmak zorundadır. Yüz, su şakakları üstüne-veya başlık kenarlarına kadar suya sokulmalıdır. Gözler açık ve eğimli olarak ileri bakmalıdır. Kalça suyla hemen hemen örtülmüş durumdadır. Kalça ve karın düz olmalıdır, kırılmamalıdır.

NEFES
Doğru Kraul yüzmenin anlamı doğru nefes almaktır. Nefes alma alıştırmaları teknik olarak iyi nefes almayı kolaylaştırır. Kraul yüzmede nefes kol hareketlerine uyum göstermek zorundadır. Çekme-itme (kolların suyu) hareketinin başladığı esnada ağızdan ve burundan şu şekilde nefes almak gereklidir.

Parmaklar uyluk hizasına geldiğinde baş o tarafa döner ve hızla nefes alınabilir. Hamle yapan kolla birlikte kafa eski halini alır ve yeni bir varyant başlar.

Başın duruşu ve nefes yüzücünün durumunu ve koordineyi etkiler. Şöyle ki: eğer nefes almalarda baş çok kuvvetle kaldırılırsa veya baş sabit tutulup vücudun üst kısmı nefes almak için sürekli döndürülürse büyük bir yanlış yapılmış olur.

NEFES VARYANTLARI
:Kim alışılmış nefes alma tipi olan "ikili nefes almayı" iyi yapabiliyorsa (burada yüzücü hep aynı yönden nefes alır) ve kim uzun çalışma sonucu göğüs kafesini (ciğerlerinin hacmini ) genişletti ise takriben şu ritimleri denemesi gereklidir.

"ÜÇLÜ" NEFES ALMA: Değişken sağ ve sol yönden nefes alınır.
Sağ - Sol - Sağ (bir)
Sol - Sağ - Sol (bir)

"DÖRTLÜ" NEFES ALMA: Kim yüzmenin ve hareketlerin akışını en az bozmak istiyorsa her dört kol hareketinde bir nefes alır.

TEKNİK SIRTÜSTÜ YÜZME

Yüzmede milletlerarası stillerden biridir. Buna "Sırtüstü Kraul" adı da verilir. Bu stil 20.yüzyılın başlarında doğdu,günümüze kadar büyük gelişme gösterdi, diğer stillere nazaran büyük bir sürat kazandı. Bu stilde 100 metrenin 55.49'a kadar bir zamana inmesi de bunu göstermektedir.

Sırtüstü yüzmede,yüzücünün suyun içindeki durumunu kolaylaştırırsa da,solunumun yine de kol ve bacaklarla uyumlu bir şekilde yapılır. Vücut suyun içinde mümkün olduğu kadar düz,gergin tutulur ve suyun yüzeyiyle mümkün olan en küçük açının meydana getirilmesine gayret gösterilir.

Sırtüstü yüzmede sol kol uzanmış suya batırılırken sağ kol suyu bırakır. Bu sırada bacakların azami açıklıkta olmasına dikkat edilir. Sağ bacak yukarıda ve tamamen uzanmış ve sol bacak dibe doğru batmış durumda vuruşa hazırdır.

Kayma, sol kol çekişe giderken başlar ve bir sayılı ayak vuruşu yapılır. Sol kol suyu bastırırken yakalama hareketini yapar ve çekişe başlar. Sol kolun bu aşağıya doğru hareketi sağ bacağın aşağıya doğru ayni şekilde bastırılmasıyla denge sağlanmış olur. Sağ kolun sudan çıkarılıp yükselirken sol bacak da yukarı doğu yükseltilir, böylece vücudun yalpalanması önlenmiş olur.

Sol kol düz gergin olarak çekiş hareketinde iken sağ kol suyun dışında ve kurtarma hareketine başlamış durumdadır. Sol kol çekmeyi bitirip itme hareketine başlarken,sağ bacağın yukarı doğru vuruşuyla denge sağlanmış olur. Sağ kolun geriye doğru savrulmasıyla kurtarma hareketi yapılır, sol bacak aşağı itilir böylece gerekli denge sağlanmış olur. Sağ kol girişe hazırlık olmak üzere uzanmış bir vaziyette kurtarma hareketini tamamlarken sol kol çekişi tamamlar ve itmeye başlar. Bu esnada sol bacak aşağıda,sağ bacak yukarıdadır. Burada sol kol itişi yaparken suyu hafifçe aşağı doğru bastırır. Sağ bacağın bu andaki aşağı doru hareketi dengeye yardım eder. Sol kol kurtarma hareketini tamamlayıp suya giriş için geriye atılırken,sol bacak yukarıya hareket ettirilir. Bu da vücudunun sağa kaymasına engel olur.

Sırtüstü yüzmenin çıkışı diğer stillerin çıkışına benzemez. Bu stilde çıkış, suyun içinde yapılır. Yüzücüler suya atlar, kısa bir ısınmadan sonra havuzun çıkış yerindeki özel tutamaklara iki elle tutunurlar. Yüzleri, yüzecekleri yöne aykırı yöndedir. Eller, depar tahtası ile bir omuz genişliğinde aralıkla tutulur. Bu hareket çıkış hakeminin "Yerlerinize" komutu ile yapılır. Dizler bükük ve ayaklar açık olarak duvara dayanır. Ayakların birbirine aralığı 25 santim kadardır. Çıkış işareti verildiği anda ayakların, parmaklardan da faydalanılarak itişiyle kolların geriye savrulması başlar.

BACAK HAREKETLERİ
Bu stilde bacak hareketleri gerçekten çok basittir. Yürüme hareketine veya bebeklerin yaptığı ilk hareket örneklerine benzer. Acemi yüzücüleri ilk öğrenme adımı olarak bunu denerler. Sırtüstü yüzmede bacaklar hareketi veren kuvvet olup yanlara etkileyen kuvvetleri (kolların) dengeler.

Bacaklar değişken olarak aşağı yukarı vurulur. Aşağı hareket düz bir bacak ve gevşek ayak bilekleri ile başlar. (1) Uylukların yardımıyla yukarı doğru olan hareket yapılır. (2) Bununla birlikte diğer ayak ve baldır aşağı hareketi yapar. (3) Dizler her defasında daha fazla bükülür. Uyluk yukarı doğru hareketini tamamlamadan, baldır gevşek ayak bileği ile birlikte kamçı gibi yukarı doğru fırlar. (4-5) Su basıncı nedeniyle ayak içeri doğru bükülür. Ayak henüz su içinde yukarı doğru kalkmadan gevşemiş dizle birlikte aşağı bir hareket yapılır. (6) Bacakların daha iyi çalışması ayakların büyüklüğü ve ayak bileklerinin hareketliliği ile doğru orantılıdır. Sırtüstü yüzmede vurma yüksekliği Kraul yüzmedekinden daha fazladır.

HAMLE SAHASI
Düz bir şekilde geriye hamle yapan kol, suya bükülmüş dirseklerle girer. (c) Burada önemli olan hareketin küçük parmak yönünde yapılmasıdır.

SUYU YAKALAMA- GEÇİŞ VE BASINÇ (İTME) SAFHALARI
El kapalı olarak hemen hemen batmış olarak suyun içindedir. İtme safhasına geçişten önce dirsekler bükük durumdadır. Omuzlarla dirsek büküklüğü takriben 90 derece olmalıdır. (B) Büyük adale grupları kısa sürede etkili olurlar. İtme olayından sonra kol dirsekten düzleşir ve el aşağı doğru itilir.

Aralıksız olarak el başparmak yönünde sudan dışarı atılır. Bu hareket vücudunun (uzunlamasına) aksı etrafında hafif bir dönüş hareketi yaratır. Bu dönüş kolun gergin durumundan bükük duruma geçmesi esnasında hemen hemen su altında durmasını sağlamak için gereklidir. Hamle yapan kolun omuz kısmı daha az dirence tabi olur. Bir kol sudan çıktığında diğeri çekmeye başlar. Bu eşit bir hareket akışı sağlar.

TEKNİK SIRTÜSTÜ YÜZMEDE HAREKETLERİN TÜMÜ
Sırtüstü yüzmede en sık görülen koordinasyon örneği 6'lı bacak vuruşudur. Bunun anlamı bir çift kol hareketi için 6 bacak vuruşudur. Bu kol ve bacak bağlantısı genellikle yanlış (şuursuzca) teksif edilir. Fakat Kraul yüzmedeki bacak hareketlerinde olduğu gibi bir bağlantı kurulabilir. Öğretme ve öğrenme esnasında hangi bacak hareketinin (aşağı-yukarı) kol hareketinin hangi kesitine tekabül edeceği bilinemez. Yukarı-içeri doğru yapılan bacak hareketi vücut aksında ki dönüşü dengeler.

Bacak hareketlerinin ritmi kol hareketlerini belirler. Kolların birbiri sıra olan koordinasyonunu iyi gözlemek gerekir. Bir kol suya girdiğinde diğeri itme safhasını bitirmelidir.

POZİSYON
Kulaklar su düzeyi hizasında, göğüs hafif kubbemsi öne çıkık, sırt düz durumdadır. Kalçalar çok az suyun altındadır. Dönüşlerde (vücut aksında) kafa da birlikte dönmez. Bakışlar öne-yukarı istikametindedir.

NEFES
Nefes alma pozisyonu sırtüstü yüzmede serbest olduğundan genellikle kaidesiz olarak nefes almayı teşvik eder. Nefes verme ihmal edilir. (suyun içinde veriliyordu) Kraul yüzmede olduğu gibi nefes verme geçiş ve itme safhalarına bağlı olmalıdır. Nefes alma bir kol atıldığında yapılır.

TEKNİK KURBAĞALAMA YÜZME

Yüzme stillerinin en eskilerinden biridir. Bu stilde vücut suyun içinde yüzükoyun durumdadır. Kurbağalama stilinin ilk defa Kuzey Avrupa'da görüldüğü bilinir. Bugünkü modern durumuna ise 1918 yılında Alman yüzücülerinden Rademacher ile Sietas'ın çalışmaları sonucu ulaşılmıştır.

Kurbağalama her yaşta kadın ve erkeklerin yüzebilmesi, uzun mesafelere rahatça gidebilmesi bakımından pek revaçta olan bir yüzme şeklidir. Suda elbise ve teçhizatla da yüzebildiğinden can kurtarmada olduğu kadar askeri çalışmalarda da önemli bir yeri bulunmaktadır.

Kurbağalama stilini her tipteki insanlar uygulayabildiği için, uzun boylu ve kısa boylu yüzücüler arasında bazı değişikler arz eder.

Uzun bacaklılar, topukları kalçalara doğru toplarken dizleri fazla açmaz ve baldırları aşağıya doğru bastırır. Kamçılama hareketinden sonra bacaklar tamamen uzanmadan, baldırlar birleştirilir. Burada vuruştan önce tabanların suyla iyice temas etmesi gerekir.

Kısa bacaklılar ise klasik biçimde ayak vururlar. Bu tiplerde bacaklar genellikle daha kuvvetlidir. Dizler çok fazla açık olmamak üzere toplanır, ayak tabanları birbirine karşı durum alır,bundan sonra dizler açılır. Topuklar mümkün olduğu kadar kalçalara çekilir. Ayaklar mümkün mertebe açılarak fırlatılır.

Bu pozisyonda ayakların biraz dışarıya çevrilmesi gerekir. Tabanların da suyla temasa geçebilmesi için dizlere doğru kıvrılır. Dizler iyice uzatılmadan kalçalar birleştirilir, ayaklar uzatılır ve hareketin bütünü kamçı hızıyla yapılır. Kollar öne doğru uzatılıp durumuna girerken başı hafifçe kaldırmak suretiyle nefes almaktadır.

BACAK HAREKETLERİ
Bacak hareketleri Kurbağalama yüzmede hareketi sağlayan en önemli etkendir.Yanlış uygulamalarda,hataları sonradan düzeltme olanağı azdır.

HAZIRLIK SAFHASI
Bacaklar başlangıç noktasında ayak ve bileklerle doğru yapacak şekilde uzatılır. Sonra topuklar mümkün olduğunca kalçalara doğru çekilir. (A) Böylelikle dizler bükülür. Bu hareketin sonunda dizler hemen hemen bir kalça genişliği kadar açılır. (B) Uyluk ile gövde 130 'lik bir açı yapar. Parmak uçları gerilir ve dışarı doğru yönlendirilir. ( C )

HAREKET SAFHASI
Uyluk bir doğru halinde uzatılır,dizler birbirine yaklaştırılır, baldırlar dışa doğru dairesel bir hamle yapar. Baldırların iç kısımları ve ayakları suyu iter. Ayak tabanlarının darbeside yardımcı olur. (D) Topuklama yavaş,bacakların kapanması kuvvetli olmalıdır.

 1. Suyu yakalayın, parmak aralarını kapayın.
 2. Geç nefes alın.
 3. Dirsekler omuzların gerisinde kalmayacak şekilde hareket etsin.
 4. Avuç içleri aşağı yönü göstersin.

Diğer yüzme stilleri ile kıyaslandığında kol hareketleri daha kısalmış olduğundan daha az hareket verici unsurlardır. Sportif yüzmede nefes almayı da takviye ederler.

KOL HAREKETLERİ
HAZIRLIK SAFHASI
Kollar su düzeyinin çok az altında öne itilir. Avuç içi dolayısıyla yine aşağıyı gösterir. (D)

HAREKET SAFHASI
Omuzlar öne itilir ve kollar öne uzatılmış vaziyette olup parmak araları kapatılır. Avuç içi aşağı doğru küçük parmak yukarı gösterecek şekilde 15-20 cm. su derinliğinde tutulur. (A) Eller bilekler bükülerek dışarı-aşağı ve hemen hemen omuz yüksekliğine kadar çekilir. Yüz ve göğüslerin önünde duran elleri el yüzeyi kısa süre yukarı bakar bükülmüş kollar takip eder. (D)

NEFES
Omuzların en yüksekte olduğu an geçiş anında nefes alınıp kayma sırasında tutulur ve çekme esnasında bırakılır.

KOORDİNASYON VE POZİSYON
Kurbağalama yüzmede kol ve bacak hareketleri arasındaki koordinasyonda fizik kanunları ile belirlenir. Bölüm olan hareketler simetrik olmalıdır. Omuzlar (aksında) dengede olmak zorundadır. Start sonrası ve dönüşten sonra dalma safhasına izin vardır. İkinci kol hareketinde yüzücü su yüzeyine yakın olmalı ve başın bir bölümünü suyun yüzeyinde tutulmalıdır. Her bir kol bacak hareketi (1-6) hareketin tümünü belirler. Ekonomik bir yüzmeyle ilerleme ele edilir. Kollar göğüs önünde hızla ve kuvvetle hamle yaparken (2-3) topuklar relativ yavaşlıkla kalçalara doğru çekilir. Kolların ileri itildiği anda bacaklar kapanır. (4) Vücut az veya bir kayma safhasına girer. (5) Usta yüzücüler bu kaymadan vazgeçerler. Az çalıştıkça bu kayma artar. Hızlı kol hareketi, geç nefes alma, topuklamak (gövdenin oluşturduğu akım) bir küçük kelebek yüzme hareketi gibi kalçalara etkin ki bu da her zaman hız artırımcı ilave bir etkendir.

NEFES
Teknik çalışılmamış bir kurbağalama stil yüzücü kafasını kaldırdığında suyu yakalayınca nefes alır. Sportif bir yüzücü ise geç nefes alır.

TEKNİK KELEBEK YÜZME

BACAK HAREKETLERİ
Kelebek yüzmede bacak hareketleri tüm hareket içinde az bir öneme haizdir. İlk ayak vuruşu ile kuvvet artar ve ikinci ayak vuruşu ile kollar dışarı fırlatır.

Bu hareketin akışı Kraul yüzmedeki bacak hareketleri ile benzerlik arz eder. Her aşağı hareket kalçada başlar. Baldır ve ayak yukarı doğru hareket ederken, uyluklar aşağı batar. Aşağı kuvvetlice vurmadan evvel (baldırların) diz kuvvetle bükülür. (1) Bunun sonunda bacaklar tamamen düzleşir ve hemen hemen yan yana gelir. (2-5) Bu hareket kalçayı yukarı kaldırır. Aşağı yukarı hareketler esnasında başparmaklar birbirlerini gösterirler.

Fakat tam anlaşılamayan konu hareket kaynağının bu garip bacak vücut kombinasyonunun çevresinde bulunduğudur. Kalçanın ileri geri hareketinin, yoksa bacaklarının aşağı yukarı hareketinin kaynak noktası olduğu bilinmektedir. Elbette başın batıp çıkması ve vücudun kol hareketleri ile dalgalanması da yüzmeye etkir.

KOORDİNASYON VE POZİSYON
Bu yüzme tipi şuurlu olarak nefes almak amacıyla kaymanın bozulduğu tek stildir. Kollar öne fırlatıldığında bu gücü kuvvetlendirmek amacıyla bacaklarla suya vurulur. Bu kalçalara tipik bir batma çıkma hareketi verir. Yüzücülerin pek çoğu aşağıdaki koordinasyon tarzını tarzını uygular.

KOL HAREKETLERİ ESNASINDA İKİ BACAK VURUŞU YAPILIR VE İKİNCİ KOL HAREKETİNDE NEFES ALINIR.

Şöyle ki: İlk bacak vuruşu kolların suya dalışı esnasında, ikinci vuruş ise kolların atılışı esnasında bir destek olarak vurulur.

NEFES
İtme hareketlerinin sonunda yüzücü nefes alır. Buna bağlı olarak baş yukarı kaldırılmak zorundadır. Bu hızlı nefes almadan sonra kafanın hızlı bir şekilde batması bunu takip eder. Hamle halindeki kollar suya erişmeden önce yüz su yüzeyine değer. Uzun bir nefes verme (ağız ve burundan) kollarında geriye itilmesiyle kuvvetlendirilir. (1-6)

KOL HAREKETLERİ
Kelebek yüzmede kol hareketlerine diğer tüm yüzme stillerine göre ilerlemeyi en fazla sağlayan faktördür gözüyle bakıla bilinir. Kolların su üzerinden öne getirilip sonradan suya daldırılmasıyla harcanan güç tekrar aza iner.

SUYU YAKALAMA;ÇEKME VE İTME SAFHALARI
Yüzücünün suyu el ve kolları yardımı ile 20 cm. altından yakalayıp çekmesiyle öne hareket sağlanır.Bu çekme işlemi vücudun oldukça geniş olarak iki yanından başlar ve eller vücudun ortasına doğru hareket eder.Böylelikle kollar bükülür.Kraul ve sırtüstü yüzmede bu hemen hemen 90' ye tekabul eder.Eller hemen hemen omuz yüksekliğinde yanlardadır.Eller ve kol altı suyu iter.Bu hal düz haldeki kolların kalça yanından suyu terk ettiği ana dek sürer.

HAMLE SAFHASI
Ellerin suyu terk ettiği anda görterdiği yön yukarı-dışarıdır.Mümkün olduğunca yüksek tutulan dirsekler vasıtasıyla kollar öne atılır ve düz bir halde suya daldırılır.

KARIŞIK YÜZME

Yüzmedeki dört ana stil, (serbest, kurbağalama, kelebek, sırtüstü) toplayan yüzme stilidir. Ferdi karışık yüzme yarışları 200 ve 400 metre üzerinden yapılır. Takım yarışları ise 4x100 metre bayrak yarışı olarak düzenlenir.

Ferdi karışıkta yüzücüler önce kelebek stilinde yüzerler 50 veya 100 metreyi tamamladıktan sonra sırtüstüne geçerler. Sonra kurbağalama stiliyle devam eden yarışma serbest stille sona erer.200 metre karışıkta yüzücüler her stilde 50 metre yüzmek suretiyle yarışı tamamlar.400 metre karışıkta ise yüzücüler her stilde 100 metre yüzerler.

Karışık bayrak yarışları (4x100 metre) sırtüstü ile başlar. İlk yüzücü sırtüstü 100 metre yüzer, ikinci yüzücü kurbağalama ile devam eder. Üçüncü yüzücü kelebek stilinde 100 metrelik mesafeyi tamamlar. Son yüzücü ise serbest stilde 100 metre yüzer ve yarış böylece tamamlanmış olur.

 1. Topuklar kalçaya doğru çekilir.
 2. Dizler kalça genişliğinde açılır.
 3. Parmaklar dışa doğru döndürülür.
 4. Su baldırla geriye itilir.

BAYRAK YARIŞLARI

Yüzme sporundaki ekip yarışmalarıdır. Takımlar Dörder yüzücüden oluşur. Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu tarafından Olimpiyat Oyunları,Dünya Şampiyonları,Kıtalar arası Şampiyonaları,Bölgesel Şampiyonalar ve milletlerarası yarışmalar için kabul edilmiş Bayrak Yarışları şunlardır:

4x100 metre serbest (Erkekler,Bayanlar) 4x200 metre serbest (Erkekler,Bayanlar) 4x100 metre karışık (Erkekler,Bayanlar)

Bayrak yarışlarında,yüzme sıraları önceden tespit edilip yazılı olarak hakem heyetine verilir. 100 ve 200 metrelik mesafeyi tamamlayıp elleri varış duvarına değdiği anda ekibin çıkış platformunda hazır durumda bekleyen ikinci yüzücüleri çıkış yaparlar. Bu sıra son yüzücülere kadar tekrarlanır. Ekiplerin son yüzücüleri varış duvarına el sürdükleri anda yarış tamamlanmış olur.

Bayrak yarışlarında takım arkadaşlarının eli varış duvarına değmeden evvel,çıkışta bekleyen yüzücünün ayakları çıkış platformundan ayrılmaz .Arkadaşının eli duvara değmeden çıkış yapan yüzücünün diskalifiye edilmemesi için yeniden çıkış yapması gerekmektedir .Bu çıkış için yüzücünün depar yerine kadar çıkmasına gerek yoktur. Yüzerek çıkış duvarına gidip eliyle veya ayağıyla duvara dokunması yeterlidir.

Karışık bayrak yarışlarında çıkış sırtüstü stiliyle olur ..İkinci yüzücüler kurbağalama, üçüncü yüzücüler kelebek stilleriyle yarışı sürdürürler,son yüzücüler serbest stilde yarışıp yarışmayı tamamlarlar.